Al magt til drøvtyggerne
All power to the ruminants

Akryl lærred
Acrylic on linen

40 x 40 cm

September 2019